WEBVTT 1 00:00:00.000 --> 00:00:03.000 Leerlingen maken oefenexamens 2 00:00:03.520 --> 00:00:05.000 Terwijl ze dat doen, 3 00:00:05.000 --> 00:00:09.520 wordt de voortgang automatisch in kaart gebracht 4 00:00:10.000 --> 00:00:13.520 Ze kunnen gericht dooroefenen op onderwerp 5 00:00:15.000 --> 00:00:18.000 Docenten bewaken de voortgang 6 00:00:19.000 --> 00:00:20.760 En kunnen toetsen klaarzetten!