Hyvinvointikonferenssi: Hoitotyön interventiot masentuneen nuoren hoidossa osastojaksolla
3:30 min