Oppinnäytetyö posteri SuviHirvonen&AnnaLehti
3:31 min