Morfing: Rörliga objekt i Powerpoint
Created: 09/25/2020
Instruktionsvideos är gjorda för Kalix Folkhögskola av Pia Nyberg.