Rörlig bild i Powerpoint (t.ex. som bakgrund)
Created: 09/25/2020
Instruktionsvideos är gjorda för Kalix Folkhögskola av Pia Nyberg.