Kijk hoe je de voorwaardelijke wijs of conditionalis oefent in de ZiN Taaltrainer.
Created: 04/04/2021